NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellationer

Regionfullmäktige 19 oktober 2010

Två interpellationer debatterades. Det var interpellation från Annette Ternstedt (V) om hur vi kan stödja "Utvägs" förebyggande arbete och från Sören Kviberg (V) om vi behöver klartecken för järnvägen.

Interpellation

Program
3 av 14
Publicerad
måndag 18 oktober 2010