NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ändrad tid för vårdöverenskommelser med mera

Regionfullmäktige 19 oktober 2010

För att ge nämnder och styrelser mer tid till beredning av uppdrag och överenskommelser beslutade regionfullmäktige att förlänga tiden för inlämning med en månad till den 30 november då även detaljbudget och flerårsplan ska vara klara.

Program
8 av 14
Publicerad
måndag 18 oktober 2010