Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

Regionfullmäktige 19 oktober 2010

Regionfullmäktige beslutade att lägga redovisningen av motionsbalansen och de bifallna motionerna till handlingarna. Motionsbalansen är en årlig redovisning av inlämnade och bifallna motioner. Enligt kommunallagen ska de motioner som inte behandlats inom ett år från inlämnandet anmälas till regionfullmäktige. Sedan förra årets sammanställning har 40 nya motioner lämnats in.

Program
12 av 14
Publicerad
tisdag 19 oktober 2010