Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 19 oktober 2010

Västra Götalandsregionens ekonomiska utveckling är fortsatt positiv. Det visar delårsrapporten för augusti 2010 med en prognos på plus 500 miljoner kronor för helåret 2010. Det är en förbättring mot resultatet förra året med 414 miljoner. Förbättringen beror framförallt på bättre skatteintäkter, det statliga konjunkturstödet till kommuner och landsting samt en lägre kostnadsnivå.

Nettokostnaderna ökade jämfört med samma period förra året, men ökningstakten är lägre än tidigare år och beräknas stanna på 3,6 procent för 2010. Det är framför allt sjukhusens arbete för att nå ekonomisk balans som fått allt större genomslag och som bromsat kostnadsutvecklingen väsentligt.

Personalkostnadsökningen är lägre än övriga kostnadsökningar och förväntas stanna på 1,4 procent inklusive köp från bemanningsföretag. Antalet anställda fortsätter att minska liksom kostnaderna för bemanningsföretagen inom både sjukhus- och primärvård. Sjukfrånvaron fortsätter att minska bland både kvinnor och män. Det är framförallt de långa sjukskrivningarna som minskar.

Regionfullmäktige beslutade godkänna delårsrapporten.

Program
4 av 14
Publicerad
tisdag 19 oktober 2010