NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Avtackning avgående ledamöter

Regionfullmäktige 19 oktober 2010

Förhandlingarna avbryts fram till lunch för en ceremoni för avtackning av de ledamöter som lämnar regionfullmäktige, 71 stycken. Dagens sammanträde är det sista för denna mandatperiod. Nästa regionfullmäktige den 2 november blir med de nyvalda ledamöterna.

Program
5 av 14
Publicerad
måndag 18 oktober 2010