Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Regionfullmäktige 7 februari 2012

10.10 Frågestund

Fråga från Conny Brännberg (KD) till Göteborgsoperans ordförande Frank Andersson (S) om förändringar av verksamheten vid Skövdescenen.

Fråga från Monica Selin (KD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S) om vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Fråga från Mats Abrahamsson (M) till regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (MP) om stimulansmedel inom Fyrbodalsområdet.

Fråga från Mats Abrahamsson (M) till NU-sjukvårdens ordförande Carina Åström (S) om den nya patientsäkerhetslagen.

Fråga från Cecilia Andersson (C) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S) om måluppfyllelse inom ambulanssjukvården.

Fråga från Ann-Christine Simonsson (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om hyra för parkeringshus på SÄS

Fråga från Patrik Ehn (SD) till personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V) om lönesättningen för regionens toppchefer.

Fråga från Magnus Berntsson (KD) till Sahlgrenska universitetssjukhusets ordförande Kerstin Brunnström (S) om stöd till registrerade trossamfund verksamma inom Sahlgrenska universitetssjukhusets område.

Fråga från Gunilla Levén (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om utbyggnad av E20 till fyrfältsväg.

Fråga från Anders G Högmark (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om tänkbara insatser för att ytterligare stimulera klinisk forskning inom ramen för Västra Götalandsregionens verksamhet och kompetens.

Fråga från Martin Andreasson (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om Sahlgrenska International Cares möjlighet att bidra till såväl god vård som utveckling och tillväxt i Västra Götalandsregionens.

Fråga från Jonas Andersson (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om styrsignaler för regionens sjukhus.

Sverigedemokraterna Vård Folkpartiet Frågestund Kerstin Brunnström Helén Eliasson Anders G Högmark Moderaterna Jonas Andersson Barn Magnus Berntsson Kristdemokraterna Centerpartiet E20 Conny Brännberg Cecilia Andersson Birgitta Losman Monica Selin Patrik Ehn Sören Kviberg Ann-Christine Simonsson Gert-Inge Andersson

Program
3 av 14
Publicerad
tisdag 07 februari 2012