Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation - Kristina Jonäng om E20

Regionfullmäktige 7 februari 2012

11.15 Interpellationer

En av dagens tre interpellationer, Kristina Jonäng (C) om E20 och övriga infrastruktursatsningar i Västra Götaland, debatterades innan lunch. De två återstående interpellationerna läggs sist på dagordningen och kommer att debatteras senare under sammanträdet

Interpellation E20 Kristina Jonäng

Program
4 av 14
Publicerad
tisdag 07 februari 2012