Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om regional vårdplatsgaranti

Regionfullmäktige 7 februari 2012

14.44 Motion om överbeläggningar besvarad

(Ärende 21) Monica Selin (KD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen tar fram en regional vårdplatsgaranti. Garantin ska förhindra att patienter, på grund av överbeläggningar, placeras i utrymmen som inte är avsedda för vård eller hamna på avdelningar som saknar rätt kompetens. En rapport från sjukhuschefläkarna och en omfattande kartläggning av överbeläggningar gjordes under 2011. Utredningarna syftar till att minimera överbeläggningarna vid regionens sjukhus. I rapporterna finns bland annat förslag på en obligatorisk kapacitetsplanering av vårdplatser samt en beräkning över det långsiktiga behovet av vårdplatser. Med dessa utredningar som grund pågår ett arbete för att minska överbeläggningarna. Bland annat förbereds ett regionalt rapporteringssystem för att antalet överbeläggningar ska kunna följas upp och åtgärdas.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet

Motion Vård Rapport Kristdemokraterna Monica Selin

Program
7 av 14
Publicerad
tisdag 07 februari 2012