Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner samt Valärenden

Regionfullmäktige 7 februari 2012

15.17 Sju motioner in lämnade I samband med sammanträdet lämnade ledamöterna in sju motioner.

Conny Brännberg (KD) om kulturupplevelser för regionens unga.

Tomas Åvall och Patrik Ehn (SD) om offentliga hjärtstartare i Västra Götaland.

Michael Andersson och Partik Ehn (SD) om underlag till regionala kulturplanen 2011-2012.

Rosie Rothstein, Lars Nordström, Mikale Wendt (FP) om att ta tydlig ställning för att bygga ut E20 till motorväg.

Lisbeth Sundén andersson och David Josefsson (M) om att förstärka dialysvården.

Linnea Hultmark (C) om matlandet Västra Götaland.

Gunilla Levén (M) om att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med FOU.

Inkomna motioner

Program
13 av 14
Publicerad
tisdag 07 februari 2012