Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om suicidprevention på Internet

Regionfullmäktige 7 februari 2012

14.46 Nationellt arbete för att förhindra självmord och självskador

(Ärende 22) Monica Selin (KD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen initierar ett nationellt samarbete för att med förebyggande arbete och närvaro på Internet försöka förhindra människor att skada sig själv, där detta uppmuntras av andra eller ges möjlighet att genomföra inför publik.

Regionfullmäktige beslutade att ge regionstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att initiera ett nationellt samarbete kring förebyggande arbete och närvaro på de så kallade självmords- och självskadesajterna

Motion Monica Selin

Program
8 av 14
Publicerad
tisdag 07 februari 2012