Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion - underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler

Regionfullmäktige 7 februari 2012

14.49 Motion om tillgång till journaler besvarad

(Ärende 23) Rosie Rothstein (FP) har i en motion föreslagit att patienter på ett enkelt sätt med bibehållen säkerhet och sekretess, ska få tillgång till sina egna journaler. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Fullmäktiges beslut grundas på att Västra Götalandsregionen är med i organisationen CeHis, Center för eHälsa i samverkan, som syftar till att utveckla nationella IT-tjänster för hälso- och sjukvård. En del av CeHis arbete är möjligheten för patienter att ta del av sina journaler. Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska vara pådrivande för att just den biten av CeHis införs samt snabbt kunna anpassa de egna journalsystemen till det nationella systemet.

Motion IT Rosie Rothstein journaler

Program
9 av 14
Publicerad
tisdag 07 februari 2012