Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 8-12

Regionfullmäktige 11 juni 2012

10.30 Fullmäktiges sammanträdestider för 2013

Fullmäktige kommer att sammanträde på följande datum: 5 februari, 16 april, 14 maj, 10-11 juni, 24 september, 21-22 oktober och 26 november.

10.32 Beviljad ansvarsfrihet

Fullmäktige beviljade kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ansvarsfrihet för 2011.

10.33 Godkänd budget och verksamhetsplan för kommunalförbund

Fullmäktige beslutade att godkänna kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings verksamhetsplan och budgetram för 2013.

10.34 Ansvarsfrihet för samordningsförbunden

Fullmäktige beviljade samtliga samordningsförbund ansvarsfrihet. I samband med årsredovisningen för 2011 beviljades ansvarsfrihet för de nämnder och styrelser som ingår i koncernen Västra Götalandsregionen. Samordningsförbunden samordnar till exempel rehabiliteringsinsatser och ingår inte koncernen.

Under 2011 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland. Sammanlagt fick förbunden 127 miljoner kronor från huvudmännen, där cirka 25 procent kom från Västra Götalandsregionen.

10.35 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet

Regionfullmäktige beslutade om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 för styrelsen och rektorn för stiftelsen Stenebyskolan, styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen), förvaltningsledmöterna och verkställande direktör för Stiftelsen för Simmersröds Barnhus samt direktionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered.

Program
5 av 17
Publicerad
måndag 11 juni 2012