Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om offentliga hjärtstartare i Västra Götaland och motion om öppna nämndsammanträden

Regionfullmäktige 11 juni 2012

11.19 Motion om offentliga hjärtstartare avslagen

Thomas Åvall och Patrik Ehn (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen i samarbete med kommunerna ska öka tillgängligheten till hjärtstartare i Västra Götaland.

Regionfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det i dag saknas erfarenheter som visar att det fungerar bra att placera ut hjärtstartare i offentliga miljöer utan att man samtidigt lägger till andra åtgärder som till exempel utbildning i hjärt-lungräddning samt att det finns system för tekniskt underhåll av hjärtstartarna.

11.20 Öppna nämndsammanträden möjliga

Rosie Rothstein (FP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionens nämnder ska få besluta om öppna nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Fullmäktige behandlade en liknande motion 2002 då motionen bifölls. Västra Götalandsregionens styrelser och nämnder får redan i dag ha öppna möten i enlighet med kommunallagens regler.

Motion Sverigedemokraterna Folkpartiet Miljö Utbildning Rosie Rothstein Patrik Ehn

Program
9 av 17
Publicerad
måndag 11 juni 2012