Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Krav- och Kvalitetsboken

Regionfullmäktige 11 juni 2012

11.16 Förändringar i krav- och kvalitetsboken för VG-Primärvård

Regionfullmäktige beslutade om flera förändringar i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Krav- och kvalitetsboken styr uppdraget för de vårdenheter som ingår i Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell VG Primärvård. Bland förändringarna kan nämnas att patienter ska erbjudas besök för bedömning inom högst sju dagar hos samtliga yrkeskategorier (idag endast läkarbesök) och att alla vårdcentraler ska arbeta aktivt för att identifiera personer som har risk för ett ökat vårdbehov.

Mer om förändringarna i pressmeddelandet från hälso- och sjukvårdsutskottet

Program
7 av 17
Publicerad
måndag 11 juni 2012