Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budgetdebatt - personalfrågor

Regionfullmäktige 11 juni 2012

13.15 Budgetdebatt

Budgetdebatten förväntas pågå resten av dagen. Den bryts vid 18-tiden och kommer att återupptas 09.00 imorgon. Många talare är anmälda och sluttiden är inte fastställd men debatten kan som längst pågå fram till 22.00 imorgon kväll.

Budgetdebatten är uppdelad i flera delar. Först en övergripande budgetdebatt då gruppledarna håller sina anföranden om de egna budgetförslagen. Sedan följer debatterna i följande områden och ordning (antal anmälda talare inom parentes):

personalfrågor (11)

rättighetsfrågor (9)

folkhälsa (13)

regional utveckling (19)

kollektivtrafik (12)

kultur (12)

miljö (10)

hälso- och sjukvård (33)

revision (0)

patientnämnderna (2)

fastigheter (2)

regionservice (7)

övrigt

Budget

Program
15 av 17
Publicerad
måndag 11 juni 2012