Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att säkerställa folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna

Regionfullmäktige 11 juni 2012

11.18 Motion om att säkerställa folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna besvarad

Birgitta Losman och Göran Larsson (MP) föreslår i en motion att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska säkerställas i hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande. Utskottet anser att nämndernas uppdrag redan är tydligt och hänvisar till att det står i hälso- och sjukvårdsnämndernas reglemente att de ska företräda befolkningen och verka för en förbättring av folkhälsan. Detta gäller enligt utskottet även när hälso- och sjukvårdsnämnderna beställer hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård. Utskottet anser vidare att uppföljningen kan bli bättre inom området och att det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet utvecklas och blir tydligt inom exempelvis VG Primärvård och folktandvården.

Motion Primärvård Miljöpartiet Reglemente Birgitta Losman Göran Larsson

Program
8 av 17
Publicerad
måndag 11 juni 2012