Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB samt taxor för densamme.

Regionfullmäktige 11 juni 2012

10.37 Regionen garant för underskott i Västtrafik

Regionfullmäktige beslutade om en kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik. Garantin innebär att Västra Götalandsregionen, som ägare till Västtrafik, ska täcka framtida underskott om bolagets ekonomi går så dåligt att mer än hälften av det egna aktiekapitalet förbrukats. Garantibeloppet uppgår till maximalt 500 miljoner kronor och avtalet gäller fram till Västtrafiks bolagsstämma 2015. Därefter måste ett nytt garantibeslut fattas.

Enligt avtalet kan Västra Götalandsregionen få tillbaka eventuella kapitaltillskott om Västtrafik vid ett senare tillfälle går med vinst.

11.05 Justering av Västtrafiks priser tidigarelagd

Stora satsningar på kollektivtrafiken inför 2013 och högre kostnader för bland annat drivmedel, gör att Västtrafik beräknas få ett underskott på 90 miljoner för 2012. För att förbättra ekonomin, och minska underskottet låter regionfullmäktige Västtrafik höja sina priser med omkring 6 procent från den 1 oktober 2012. Höjningen var planerad sedan tidigare, men läggs nu tre månader tidigare.

Program
6 av 17
Publicerad
måndag 11 juni 2012