Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 9 juni 2014

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

Inga frågor har anmälts till mötet.

Program
3 av 16
Publicerad
måndag 09 juni 2014