Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport mars 2014 Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 9 juni 2014

4. Delårsrapport mars 2014 Västra Götalandsregionen

Högre tillgänglighet till vården, underskott för flera sjukhus, fler vårdplatser och ett bättre ekonomiskt resultat än budgeterat. Så kan man sammanfatta de tre första månaderna 2014. Det ekonomiska resultatet för årets tre första månader är ett underskott på 301 miljoner. Det är 230 miljoner bättre jämfört med budgeten men sämre än för motsvarande period 2013. Helårsprognosen för Västra Götalandsregionen är ett underskott på 500 miljoner, vilket är 166 miljoner bättre än budget inklusive godkända avvikelser.

Regionfullmäktige godkände rapporten och beslutade om uppdrag till styrelserna för Alingsås lasarett, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB och Vara folkhögskola om ytterligare åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Åtgärderna ska rapporteras till regionstyrelsen i juni och till fullmäktige i samband med delårsrapporten per augusti.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 20 maj

Beslut: enligt förslag

Program
5 av 16
Publicerad
måndag 09 juni 2014