Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Nytt Regionens hus i Skövde

Regionfullmäktige 9 juni 2014

7. Nytt Regionens hus i Skövde

De regiongemensamma funktioner som finns i Mariestad och Skövde ska samlas på samma ställe. Därför beslutade regionfullmäktige om ett nytt Regionens hus i Skövde.

Det nya huset ska enligt planerna ligga centralt placerat med max fem minuters gångväg från Resecentrum. I Skövde berörs totalt 360 personer av flytten, som omfattar: Västtrafik AB, Regionservice, Naturbruksförvaltningen, Habilitering och hälsa, Närhälsan, VGR IT, Folktandvården, Västfastigheter, Folkhälsokommittén, Patientnämndernas kansli, Regionkansliet, Revisionsenheten, Regionutvecklingssekretariatet, Kultur i Väst, Rättighetskommittén och stiftelsen Skaraborgsinstitutet.

115 personer berörs i Mariestad, där Regionens hus kommer att tömmas. De administrativa ledningsfunktionerna som idag är placerade där, cirka 35 personer, flyttar till Skövde. Övrig verksamhet och personal på Regionens hus i Mariestad flyttar till lokaler i Mariestads sjukhus.

Bakgrunden till förslaget om ett nytt Regionens hus i Skövde är regionfullmäktiges tidigare beslut om att alla regiongemensamma ledningsfunktioner ska koncentreras till Vänersborg, Göteborg och Skövde. Inflyttning i det nya huset beräknas ske mellan 2017-2019. Västra Götalandsregionens ledningsfunktioner i området finns idag på åtta adresser i Skövde och en i Mariestad.

Beslut: enligt förslag

Program
8 av 16
Publicerad
måndag 09 juni 2014