Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Styrmodell regionservice

Regionfullmäktige 9 juni 2014

6. Styrmodell regionservice

Nu finns en ny styrmodell för Regionservice. I styrmodellen bestäms gemensamma regler och roller och ansvar mellan verksamheterna förtydligas.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna den nya styrmodellen för Regionservice och att den ska gälla från den 1 januari 2015 och att regionstyrelsen får i uppdrag att informera fullmäktige om införandet.

Beslut: enligt förslag

Program
7 av 16
Publicerad
måndag 09 juni 2014