NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 3 februari 2015

Inledande formalia (09:30)

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum 16/2

Program
3 av 13
Publicerad
tisdag 03 februari 2015