NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Projekt Nytt Regionens Hus i Göteborg

Regionfullmäktige 3 februari 2015

13. Nytt Regionens hus vid Centralstationen i Göteborg (13:15)

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter som idag finns på 15 adresser i Göteborg får efter ett beslut i regionfullmäktige möjlighet att samlas i ett nytt Regionens hus intill Nils Ericsonterminalen och centralstationen i Göteborg.

Regionfullmäktige beslutade om finansieringen av nya Regionens hus. Ett marknadsprogram för extern upplåning om högst 1 miljarder kronor ska nu upphandlas och hanteras inom regelverket ”Riktlinjer gällande finansförvaltningen inom Västra Götalandsregionen”. Regionfullmäktige beslutade även att regionstyrelsen får besluta om och finansiera projektet ”Nytt regionens Hus i Göteborg” utöver gällande investeringsramar med externt upplånade medel. Investeringsramen för projektet är 920 miljoner kronor.

Regionfullmäktige markerade också i beslutet om nya Regionens hus att Vänersborg även fortsättningsvis ska vara Västra Götalandsregionens huvudsäte. Nya Regionens hus i Göteborg inte får påverka den så kallade inomregionala balansen som innebär att Västra Götalandsregionens ledning ska finnas representerad på tre platser länet, i Vänersborg, Skövde och Göteborg.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-27-januari/" title="">Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 27 januari

Beslut enligt förslag.

Program
12 av 13
Publicerad
tisdag 03 februari 2015