NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellationer

Regionfullmäktige 3 februari 2015

- Kurt Karlsson (SD) om handläggningen av personer som saknar ID-handlingar vid läkarbesök
- Mikael Wallgren (V) Hur säkerställer regionen att all personal alltid ställer frågor om misshandel?

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Regionstyrelsens%20kansli/Informationsavdelningen/press/RF_2015-02-03_IP-svar.pdf" target="_blank">Interpellationssvar

Program
6 av 13
Publicerad
tisdag 03 februari 2015