NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Regionfullmäktige 3 februari 2015

12. Ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (13:05)

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till ändrade stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden. Bakgrunden till förslaget är att länsstyrelserna, inom stiftelsens verksamhetsområde, vill medverka i stiftelsens arbete. För att kunna fortsätta samarbetet med stiftelsen och skötseln av naturreservaten vill länsstyrelserna kunna utse ledamöter och ersättare i stiftelsens styrelse. För en ändring av stadgarna måste huvudmännen i styrelsen Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs kommunalförbund vara eniga.

Beslut enligt förslag

Program
11 av 13
Publicerad
tisdag 03 februari 2015