NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 14-17

Regionfullmäktige 3 februari 2015

14. Sju motioner inlämnade (13:28)

Regionfullmäktiges ledamöter lämnade in sju motioner vid dagens sammanträde.

  • Kerstin Brunnström (S) om införande av värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen.
  • Ann-Christine Andersson (S) om att inrätta ett kompetenscentrum för äldrefrågor.
  • David Lindh (SD) om förbättrad allokering av blodbussen i Västra Götalandsregionen.
  • Heikki Klaavuniemi m. fl. (SD) om att avskaffa avgiften för screening- gynekologisk hälsokontroll.
  • SD-gruppen om att Västra Götalandsregionen inrättar ett screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid.
  • SD-gruppen om att stödja UNHCRs viktiga arbete.
  • Eva Olofsson och Jessica Wetterling (V) om utökad subvention av glasögonbidrag till 18 års ålder.

 

15. Anmälningsärenden (13:31)

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen.

16. Valärenden

Program
13 av 13
Publicerad
tisdag 03 februari 2015