NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Revidering av Maritim strategi

Regionfullmäktige 3 februari 2015

10. Maritim strategi med fokus på land och vatten (11:50)

Västra Götalandsregionens maritima strategi ska uppdateras det har regionfullmäktige nu beslutat. Inriktning för strategin är de områden där det i framtiden behövs särskilda satsningar i den maritima sektorn. Dessutom ska ett nytt maritimt handlingsprogram tas fram med tydliga prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet.

Ursprungligen kommer förslaget till en ny strategi från BHU, beredningen för hållbar utveckling som är ett samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling.

Fullmäktige beslutade även i ett tilläggsyrkande från Carina Gullberg (S) att regionutvecklingsnämnden ska fortsätta arbetet för sjöfarten inklusive insjöfart och ökade godsvolymer på sjöfart.

Regionfullmäktige beslutade att avslå tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna. Avslaget avgjordes genom votering med sifforna 134 röster för avslag och 12 röster mot avslag.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-13-januari/">Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 13 januari


Beslut enligt förslag + tilläggsyrkande från (S). Avslag på yrkande från (SD).

Program
8 av 13
Publicerad
tisdag 03 februari 2015