NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 20 oktober 2015

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

Program
3 av 15
Publicerad
tisdag 20 oktober 2015