NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling

Regionfullmäktige 20 oktober 2015

Sju miljoner kronor per år till internt klimatarbete. Det kan bli resultatet av ett internt program för klimatväxling för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och bolag. Regionfullmäktige beslutade att införa programmet 2016. Syftet är att ge ekonomiska incitament för mindre klimatbelastande resor i verksamheterna.

Beslut: enligt förslag

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-6-oktober/">Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

Program
8 av 15
Publicerad
tisdag 20 oktober 2015