NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Regional kulturplan 2016-2019

Regionfullmäktige 20 oktober 2015

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 antogs av regionfullmäktige. Kulturplanen binder samman redan existerande policydokument på regional, nationell och internationell nivå och bidrar till en helhetsbild för utvecklingen av kulturen i hela Västra Götaland. Kulturplanen fungerar som en kompass för Västra Götalandsregionens kulturpolitiker.

Den 23 oktober fattar kulturnämnden beslut om Västra Götalands kulturella infrastruktur som omnämns i planen. Beslutet omfattar då verksamhetsstöd, nya långsiktiga uppdrag samt kulturstrategiska stöd.

Beslut: enligt förslag

Kultur Verksamhetsstöd

Program
9 av 15
Publicerad
tisdag 20 oktober 2015