NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om vård för människor med psykologiskt trauma

Regionfullmäktige 20 oktober 2015

3. Interpellationer

- Lars Engen (V) om ekonomiska situationen på sjukhusen
- Carina Örgård (V) om vård för människor med psykologiskt trauma
- Karin Engdahl (S) om förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Politik%20och%20beslut/RF%202015-10-20%20Interpellationssvar.pdf" target="_blank">Interpellationssvar

Program
6 av 15
Publicerad
tisdag 20 oktober 2015