NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Två motioner

Regionfullmäktige 20 oktober 2015

10. Avslag för motion om att ta ansvar för personer med narkolepsi

Hanna Wigh (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska starta en sjukvårdsmottagning för narkolepsi och ta initiativ till en sjukvårdskonferens om narkolepsi.

Samtliga remissinstanser inom Västra Götalandsregionen anser att de insatser som erbjuds för patientgruppen är tillräckliga. Regionfullmäktige beslutade därför att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

 Kl. 14.01

11. Mobil röntgen utreds

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda hur mobil röntgen kan användas i olika delar av Västra Götaland antingen i egen regi eller i samarbete med kommunerna. 

Flera av de interna remissinstanserna är positiva till vidare utredning av en mobil röntgenverksamhet och regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) får uppdraget att ytterligare kartlägga och utreda förutsättningarna för mobil röntgenverksamhet i Västra Götaland. HSS utredning ska leda fram till ett förslag om, och i så fall i vilken omfattning, mobil röntgenverksamhet ska införas. 

Beslut: enligt förslag 

 Kl. 14.02

Motion Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Vård

Program
14 av 15
Publicerad
tisdag 20 oktober 2015