Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag till nya ägardirektiv

Regionfullmäktige 11 oktober 2016

4. Nya ägardirektiv för Västra Götalandsregionens aktiebolag

Regionfullmäktige beslutade att anta nya ägardirektiv för Västra Götalandsregionens (VGR) hel- och majoritetsägda aktiebolag: Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB, Turistrådet Västsverige AB, Regionteater Väst AB och Sahlgrenska International Care AB.

Frågan om ägarstyrning av Västra Götalandsregionens bolag har väckts i olika sammanhang de senaste åren. I budget för 2014 fanns ett uppdrag att göra en översyn av ägardirektiven, och i uppdraget ingick även frågan om hur bolagen kan omfattas av regiongemensamma effektiviseringskrav.

De nya direktiven innehåller bland annat ett förtydligande om att bolagen i möjligaste mån ska använda VGR:s serviceutbud, upphandlade varor och tjänster samt kompetenser inom olika stödområden. Förtydligande görs även kring varumärkesfrågor och grafisk profil.

Fullmäktige beslutade att regionstyrelsen ska utveckla formerna för dialog mellan ägare och bolag om och efterlevnad av ägardirektiven.

De nya direktiven ersätter förutom de gamla direktiven även den regiongemensamma bolagspolicy som finns idag.

 Beslut enligt förslag med tillägg.

Program
5 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016