Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avveckling av Samrehab Mark-Svenljunga

Regionfullmäktige 11 oktober 2016

9. Samrehab Mark-Svenljunga avvecklas hösten 2016

2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götaland. Det innebar att verksamheten inom Samrehab Mark-Svenljunga inte kunde fortsätta som tidigare. Svenljunga kommun, Marks kommun och Västra Götalandsregionen skrev då ett nytt avtal för tiden fram till och med 2018. Efter det skulle verksamheten avvecklas.

Problem med nyrekrytering och hög omsättning av medarbetare har medfört betydande svårigheter att fullgöra uppdraget och parterna är nu överens om att avsluta den gemensamma rehabiliteringsverksamheten tidigare redan under hösten 2016. Regionfullmäktige beslöt att skriva under avtalet som innebär att avtalet för Samrehab avslutas den 30 november 2016.

För att avtalet ska vara giltigt ska alla tre parterna fatta beslut om den nya avtalstiden.

Beslut: Enligt förslag. Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltog ej i beslutet.

Program
10 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016