Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kostnadsuppräkning av taxor för intygsskrivning

Regionfullmäktige 11 oktober 2016

10. Nya taxor för intygsskrivning

Regionfullmäktige beslöt att de taxor som tas ut vid olika typer av intygsskrivning höjs. Höjningen görs för att kompensera för den löpande kostnadsutvecklingen.

Regionfullmäktige beslöt också att det i fortsättningen ska vara hälso- och sjukvårdsstyrelsen som fattar beslut om taxor för bland annat intyg och hälsoundersökningar.

Beslut: Enligt justerat förslag

 13:10

Program
11 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016