Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Regionfullmäktige 16 maj 2017

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 16 maj 2017 på Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

 • Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 • Sammanträdet startar klockan 09.30
 • Utdelning av miljöstipendium 2017 klockan 13.00
 • Cirka klockan 13.15, är det utdelning av människorättsstipendium 2017

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-02675


 2. Frågestund

  Diarienummer 2017-00604


 3. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om väntetider och tillgängligheten inom den specialiserade vården

  Diarienummer RS 2017-02118


 4. Interpellation av Rose-Marie Antonsson (SD) om brister i vården

  Diarienummer RS 2017-02148


 5. Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

  Diarienummer RS 2016-00917


 6. Ersättningsmodell för sjukhus 2017, rörlig ersättning över tak

  Diarienummer RS 2016-05992


 7. Rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken

  Diarienummer RS 2016-03389


 8. Naturbruksstyrelsens framställan om bidrag för omställningskostnader 2017

  Diarienummer RS 2017-01072


 9. Ändring av sammanträde i oktober 2017 för regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-03757 (RS 9 maj)


 10. Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 2017-02037 (RS 9 maj)


 11. Motion av Håkan Linnarsson (S) om målbild för hälso- och sjukvården 2035

  Diarienummer RS 2016-02297 (RS 9 maj)


 12. Motion av Monica Selin (KD) om en välorganiserad vård

  Diarienummer RS 2016-00102 (RS 9 maj)


 13. Motion av Kerstin Brunnström (S) om att införa värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 2016-00611 (RS 9 maj)


 14. Motion av Janette Olsson (S) om socialmedicinska mottagningar

  Diarienummer RS 2016-06423


 15. Anmälan av inkomna motioner


 16. Valärenden

  - Valberedningens förslag till val (utdelas på mötet)


 17. Anmälningsärenden


 18. Eventuellt fortsättning interpellationer


 19. http://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/regionfullmaktige/">Handlingarna finns att hämta här!

Program
1 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Regionfullmäktige 16 maj 2017