Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Regionfullmäktige 16 maj 2017

5. Fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel (10:39)

Regionfullmäktige godkänner att Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner ska ha fortsatt samarbetsavtal när det gäller personliga hjälpmedel till invånarna.

VGR och kommunerna har en gemensam handbok för hjälpmedel och en gemensam hjälpmedelsförsörjning. För den enskilde patienten innebär det kontinuitet i vård och behandling även om ansvaret för vården växlar mellan kommun och region under vårdtiden.

Ansvarsfördelningen mellan region och kommun regleras i ett hälso- och sjukvårdavtal. Den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen drivs av Hjälpmedelscentralen inom VGR:s förvaltning Regionservice och regleras av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.

Nuvarande samarbetsavtal startade i oktober 2015 och löper ut den 30 september. En utvärdering visar positiva resultat när det gäller bland annat kvalitet, leveranstider, tillgänglighet och underhåll. Samarbetsavtalet har också inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/lyckat-samarbete-om-personliga-hjalpmedel-kan-fortsatta-i-vastra-gotaland,c2263066">Läs pressmeddelande

Program
6 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Regionfullmäktige 16 maj 2017