Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 16 maj 2017

Inledande formalia (09:30)

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:40)

Program
2 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Regionfullmäktige 16 maj 2017