Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ersättningsmodell för sjukhus 2017, rörlig ersättning över tak

Regionfullmäktige 16 maj 2017

6. Slopat ersättningstak ska ge mer vård vid de mindre sjukhusen i Göteborgsområdet (10:44)

Regionfullmäktige vill pröva en modell där det så kallade ersättningstaket lyfts bort under resten av 2017 för de mindre sjukhusen i Göteborgsområdet. Avsikten är att stimulera en önskad utveckling där sjukhusen får ett ökat ansvar för vården i området, så att fler patienter ska kunna tas om hand där.

I oktober 2016 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att avsätta 250 miljoner kronor till regionens sjukhus om de producerar mer vård än vad som överenskommits och betalats av hälso- och sjukvårdsnämnderna. Syftet är att öka sjukhusens produktion och produktivitet.

För sjukhusen i Kungälv, Alingsås, Frölunda och Angered behöver ersättningen tydligare anpassas för att understödja den önskade utvecklingen av de sjukhusens roll i Göteborgsområdet. En sådan utveckling kan underlättas om dessa sjukhus ges andra förutsättningar i ersättningsmodellen än de större akutsjukhusen. Därför vill regionstyrelsen under resterande delen av 2017 i större skala pröva en modell utan fastställt ersättningstak för dessa sjukhus.

30 miljoner kronor av de 250 miljonerna avsätts för ändamålet, och mer pengar kan vid behov komma att skjutas till.

Beslut: enligt förslag

Program
7 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Regionfullmäktige 16 maj 2017