Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Naturbruksstyrelsens framställan om bidrag för omställningskostnader 2017

Regionfullmäktige 16 maj 2017

8. Naturbruksstyrelsens framställan om bidrag för omställnings-kostnader 2017 (10:47)

Naturbruksstyrelsen har ansökt om bidrag till  finansiering av omställningsåtgärder med 53 miljoner kronor under 2017. Regionfullmäktige avslår denna begäran eftersom det saknas en aktuell beskrivning av faktiska omställningskostnader.

Regionfullmäktige har tidigare avsatt 62 miljoner kronor för 2016 för specificerade omställningskostnader kopplade till avveckling av tre naturbruksskolor. Under 2016 har naturbruksstyrelsen använt 40 miljoner av dessa. Regionfullmäktige medger att naturbruksstyrelsen får använda resterande 22 miljoner från 2016 under 2017.

Naturbruksstyrelsen får också möjlighet att återkomma med uppdaterad beskrivning av kostnader och en förnyad framställan för 2017.

Beslut: enligt förslag

Program
9 av 18
Publicerad
tisdag 16 maj 2017

Regionfullmäktige 16 maj 2017