NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Nytt samverkansavtal och bolagsordning Almi Företagspartner Väst AB

Regionfullmäktige 21 november 2017

Västra Götalandsregionen är delägare i Almi Företagspartner Väst AB till 36,75 procent. Övriga delägare är Almi Företagspartner AB med 51 procent och Business Region Göteborg med 12,25 procent.

Det har tagits fram förslag till reviderad bolagsordning och samverkansavtal mellan delägarna i bolaget.

Revideringen av bolagsordningen innebär en anpassning till förändringarna i aktiebolagslagen samt reglering av förköpa av aktier mellan parterna, förändrat antal ledamöter i styrelsen och ärendelistan till bolagsstämman.

Revideringen av samverkansavtalet har uppdaterats med hänsyn till frågor som rör samgåendet med Innovationsbron och inkubatorsverksamheten då denna inte längre finns kvar.

Regionfullmäktige godkänner förslagen till ny bolagsordning och samverkansavtal.

Beslut: enligt förslag

*) Almi Företagspartner i Väst AB utvecklar och stöttar företagande i Västra Götalandsregionen med bland annat rådgivning, lån och riskkapital. De har kontor i Göteborg, Trollhättan, Skövde och Borås.

Program
10 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Regionfullmäktige 21 november 2017