Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 18-19

Regionfullmäktige 21 november 2017

18. Uppdatering av regler för partistöd

Koncernkontoret har föreslagit administrativa förenklingar för utbetalning av partistödet. Kravet på rekvisition slopas och ersätts av fullmäktiges beslut om partistöd för nästa år. Formerna för redovisning av partistödet har förtydligats.

Regionfullmäktige fastställer uppdateringen.

Beslut: enligt förslag

19. Regionfullmäktige har fått in 39 motioner och beslutat om 32 sedan förra årets avstämning

De motioner som inte beretts klart inom ett år från de att de väcktes ska anmälas till regionfullmäktige, det reglerar kommunallagen. Enligt regionfullmäktige ska också antalet bifallna motioner redovisas varje år. Sedan förra årets motionsbalans har 39 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 32 motioner.

Regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

Partistöd

Program
14 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Regionfullmäktige 21 november 2017