Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om Västra Götalandsregionens initiativ inför regionala miljömål

Regionfullmäktige 21 november 2017

25. Motion om Västra Götalandsregionens initiativ inför regionala miljömål 2020-2030

Motionärerna Claes Redberg och Christer Ahlén (S) inleder med att konstatera att Västra Götalandsregionen (VGR) formellt saknar befogenhet att åta sig ett direkt ansvar för tillämpning och uppföljning av de nationella miljömålen. VGR har dock historiskt haft en god ambition att aktivt delta i arbetet och vara pådrivande.

Motionärerna menar att det är viktigt att VGR fortsätter att visa handlingskraft och bör ta initiativ till en bred process i syfte att få fram nya regionala miljömål för Västra Götaland för perioden 2020 – 2030.

Bedömningen är att VGR redan samverkar väl med länsstyrelsen i miljömålsarbetet och under 2017 är VGR delaktig när länsstyrelsen och skogsstyrelsen tar beslut om ett ”regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020”. Regionfullmäktige beslutar därför att motionen ska anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag S reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Socialdemokraterna Christer Ahlén Claes Redberg

Program
20 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Regionfullmäktige 21 november 2017