Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om Västrafiks upphandlingar

Regionfullmäktige 21 november 2017

20. Motion om Västrafiks upphandlingar

Eva Olofsson (V) med flera, föreslår i en motion att Västtrafiks upphandlingar i framtiden ska ställa krav på personalövergång och kollektivavtal. Motionen har varit på remiss hos Västtrafik AB som i grunden ser positivt på att personalen följer med vid leverantörsbyten. Men normalt är det inte möjligt för Västtrafik att ställa villkor om personalövertagande och kollektivavtal. Kravet på att en leverantör skall vara kollektivavtalsbunden strider mot EU-rättsliga principer. Ett sådant krav kan dessutom vara ett brott mot arbetsgivarens negativa föreningsfrihet.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslagV och S reserverar sig till förmån för egna respektive yrkanden

Västtrafik Motion Vänsterpartiet Eva Olofsson Personal

Program
15 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Regionfullmäktige 21 november 2017