Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avtal om storstadsinvesteringar - Sverigeförhandlingen

Regionfullmäktige 21 november 2017

Sverigeförhandlingen - Investering på 1,89 miljarder i Göteborg

Staten har genom Sverigeförhandlingen initierat förhandling med kommuner, landsting och Västra Götalandsregionen (VGR) om investering i och medfinansiering av investeringar i kommunal infrastruktur. Syftet är att stimulera investeringar i infrastruktur som förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemen och som leder till ett ökat bostadsbyggande.

I det slutliga förslaget för Göteborg finns sex objekt: spårvagn norra älvstranden, spårvagn Linnéplatsen-Lindholmen, spårvagn Hjalmar Brantingsplatsen-Brunnsbo, linbana, BRT*) till Backa och BRT norra älvstranden.

Regionfullmäktige beslutar följande:

att godkänna förslaget till ramavtal mellan VGR, Göteborgs stad och staten om investeringar i kommunal infrastruktur för kollektivtrafiken i Göteborg

att godkänna förslagen till objektsavtal linbana centrum –Järntorget -Wieselgrensplatsen, objektsavtal spårväg och citybuss norra Älvstranden centrum, objektsavtal citybuss -BRT norra Älvstranden västra och nordvästra delen och objektsavtal citybuss –BRT Backastråket

att VGR medfinansierar angivna objekt med 1890 miljoner kronor i 2016 års kostnadsläge

att kostnadsföra 810 miljoner kronor år 2017 inom moderförvaltningen avseende objekten linbana, spårvagn norra Älvstranden och BRT norra Älvstranden västra delen och BRT Backastråket

att resterande del av medfinansieringen 1080 miljoner kronor läggs som en ansvarsförbindelse i moderförvaltningens balansräkning

att mindre justeringar av avtalen kan godkänns av regionstyrelsen

Beslut: enligt förslag

*) BRT = Bus Rapid Transit - ett koncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet

Program
11 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Regionfullmäktige 21 november 2017