Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 9 april 2019

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Program
2 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Regionfullmäktige 9 april 2019