Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att intensifiera arbetet mot beroende av bemanningsföretag

Regionfullmäktige 9 april 2019

Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) har i en motion från november 2018 föreslagit att regionfullmäktige höjer karenstiden från 6 till 12 månader för vårdpersonal som säger upp sig från anställning i Västra Götalandsregionen (VGR) och tar anställning i ett bemanningsföretag och sedan genom det återgår till arbete i VGR.

Koncernkontorets sammanfattade bedömning är att motionen är besvarad eftersom syftet redan är uppnått i och med det arbete som gjorts inom ramen för projektet Oberoende av inhyrd personal.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslagSD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Personal Bo Antonsson

Program
16 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Regionfullmäktige 9 april 2019