Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018

Regionfullmäktige 9 april 2019

Västra Götalandsregionens (VGR) ekonomiska resultat för 2018 är minus 11 miljoner kronor, det är 175 miljoner kronor bättre än budget.

Resultatet har dock påverkats positivt genom en realisering av övervärden i regionens placeringar motsvarande 480 miljoner kronor. Det betyder att VGR:s verksamheter har ett negativt resultat med 416 miljoner kronor. Hälso- och sjukvården visar ett negativt resultat med 630 miljoner kronor och inom detta är akutsjukhusens negativa resultat 728 miljoner kronor. Akutsjukhusen har sedan 2016 haft ekonomi i obalans och en stigande kostnadsutvecklingen sedan 2017. Under sista kvartalet 2018 har det skett en viss inbromsning.

Det har hänt mycket positivt inom VGR under 2018. Bland annat:

Upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö blev klar och kontrakt på nytt system skrevs under hösten. Detta är en viktig förutsättning för hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

I Vetenskapsrådets utvärdering av kvaliteten i den kliniska forskningen som publicerades i mars 2018 rankades VGR sammantaget högst bland Sveriges regioner.

Arbetet med att systematiskt minska beroendet av inhyrd personal har pågått under hela året och regionens behov av inhyrd personal har minskat.

Närhälsan Online har ökat antal bokningsbara läkartider. Under perioden har 14 500 läkarbesök genomförts.

I juni tog regeringen beslut om transportinfrastrukturplan 2018–2029. Efter gemensamt påverkansarbete av VGR och länets kommuner är utbyggnaden av ny järnväg Göteborg–Borås återigen med i den planen.

Regionfullmäktige godkänner koncernens årsredovisning 2018.

Nedanstående två beslutspunkter kommer att justeras för att bli konsekventa med beslutet i ärende 9. Justerad text publiceras så snart den är tillgänglig.

Regionfullmäktige reducerar Kungälvs sjukhus negativa resultat 2018 med 1,1 miljoner kronor, på grund av att sjukhuset bedöms ha en begränsad organisation för att kunna ta sitt ansvar för att genomföra investeringar av den omfattning som nu pågår.

Regionfullmäktige reducerar Alingsås lasarett negativa resultat 2018 med 3,9 miljoner kronor på grund av merkostnader relaterade till ej kända behov av asbestsanering samt okända ventilationsschakt som ställt andra krav på vårdarbetet än planerat.

Beslut: enligt justerat förslag

Budget Göteborg Årsredovisning Personal Borås Bokslut Transportinfrastrukturplan

Program
10 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Regionfullmäktige 9 april 2019