Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
2 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige