Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om Vårdval Geriatrik

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige

Rose-Marie Antonsson (SD) föreslår i en motion att det ska inledas en utredning om att skapa ett Vårdval geriatrik inom Västra Götalandsregionen.

Som anges i motionen finns det inom Västra Götalandsregionen en klar intention att primärvården ska vara basen inom hälso- och sjukvården. Primärvården har bred kompetens och ska se till både helhet och kontinuitet över tid och ytterligare ett vårdval skulle kunna medföra en risk för fragmentisering av vården.

Primärvården har en god geografisk täckning vilket skulle vara svårt att uppnå inom geriatrik. I jämförelse med exempelvis Stockholm som just infört motsvarande vårdval, finns stora skillnader kring sjukvård, organisation och inte minst demogeografi. Som projekt betraktat är Vårdval geriatrik i Stockholm relativt nytt och med få utbudspunkter så slutsatser är ännu svåra att dra.

Utifrån regionstyrelsens beslut 23 april 2019 om åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet, så uppmanar regionstyrelsen utskott, nämnder och styrelser att vara restriktiva med nya uppdrag, utredningar och utvärderingar.

Sammantaget skulle ett utredningsuppdrag om skapa Vårdval geriatrik gå mot flera av nuvarande intentioner, inklusive minskade utredningsuppdrag. Detta bedöms inte bidra till en jämlik vård i regionen.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Rose-Marie Antonsson Vårdval

Program
36 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige